Този сайт е собственост на ЛАЙТ СОРС ЕООД. С настоящото Ви информираме, че ние по никакъв начин не съхраняваме Вашите лични данни. След обработка на запитването или съответната поръчка, или в рамките на до 7 календарни дни, всички лични данни се изтриват напълно.