ЗГП БЪЛГАРИЯ АД
В завода за горещо поцинковане е разположена вана, която може да поеме детайли с габарити:
      - дължина: 7 м
      - широчина: 1,5 м
      - дълбочина: 3 м

Защо да поцинковаме?

1. Дълъг живот – в зависимост от заобикалящата среда и дебелината на покритието горещо поцинкованите продукти имат живот без поддръжка от 20 до 80 години. Когато поддръжката стане вече необходима, тя е бърза и лесна, без сложни процедури за подготовка.

2. Конкурентни първоначални разходи
– за много приложения разходите за горещо поцинковане са по-ниски в сравнение с други цинкови или алтернативни покрития. Причината затова е, че боядисването например, изисква интензивен ръчен труд, докато при горещото поцинковане процесите са механизирани и контролирани в затворена среда.

3. Най-ниски цялостни разходи - чрез увеличаване на живота на продуктите и намаляване, или цялостно елиминиране на експлоатационните разходи.

4. Надеждност – процесът е относително прост, целенасочен и стриктно контролиран. Дебелината на покритията се оформя цялостно, плътно и предвидимо.

5. Бързо нанасяне – пълно защитно покритие може да бъде нанесено в рамките на часове, докато при алтернативни покрития процесът може да отнеме цяла седмица.

6. Здравина на покритието – при горещото поцинковане молекулите на цинка си взаимодействат с молекулите на стоманата по начин, който не позволява отделяне на покритието от основата, както нито едно друго покритие. Резултатът е по-висока издържливост срещу механични повреди при употреба, складиране и транспортиране.

7. Пълно покритие - тъй като продуктите се потапят в разтопен цинк, полученото покритие е цялостно – всички ъгли, ръбове и трудни за достъп кухини и процепи (при правилно поставени технологични отвори).

8. Лесна проверка – дебелината на покритието лесно може да бъде проверено с електронен уред.


9. Мигновена употреба – горещо поцинкованите продукти са готови за употреба на момента.


БИСАЙД ООД
Фирма БИСАЙД ООД е филиал на BENINCA Holding (Италия), световен лидер в сферата на автоматизацията за гаражни врати, плъзгащи и двукрили портали, радарни врати, охранителни ролетки, бариери, боларди, антипаркинг устройства и много други.


Кратък списък на предлаганите продукти:

        Бариера с рамо 4.2м, 5.0м, 6.5м, 7.0м
        Автоматични боларди
        Автоматични системи за двукрили вратис външен и подземен монтаж
        Автоматични системи за плъзгащи портали
        Автоматични системи за гаражни секционни врати и вратитип летящо крило с противотежести
        Автоматични системи за индустриални врати
        Автоматични радарни врати
        Части за врати и ролетки
        Мотори за ролетни механизми и щори
        Дистанционни управления
        Електронни управляващи блокове
        Паркинг системи
        Системи за сигнализация и контрол на достъпа
        Системи за обезопасяване с фотоклетки
        Антипаркинг устройства

Защо автоматика BENINCA?

1. Световен производител с дългогодишни традиции
2. Продукти с много добро съотношение качество / цена
3. Многобройни клиенти с висока репутация в България, включително държавни и общински институции, посолства, банки и т.н.
4. Гаранционно и извънгаранционно обслужване в България
5. Богат асортимент и избор на продукти и аксесоари


ЕКСА АД
ЕКСА е водеща компания за архитектура, строителство и реставрация, основана през 1990 г. в град София. ЕКСА демонстрира високи стандарти в опазването на културното ни наследство чрез реставрация, реконструкция и модернизация на значими архитектурни паметници и исторически сгради.

ЕКСА АД е сертифицирана по:

    ISO 9001:2008
    OHSAS 18001:2007
    ISO 14001:2004
    SA 8000

ЕКСА АД е вписана в Централен Професионален Регистър на строителя на Камара на Строителите в България за изпълнител на следните дейности:

    КСБ: първа група строежи – от първа до пета категория
    КСБ: първа група строежи – строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „М” и т. 4, буква „Е” и т. 5 и буква „Е”
    КСБ: втора група строежи – от първа до четвърта категория
    КСБ: трета група строежи – от първа до трета категория
    КСБ: четвърта група строежи – от първа до четвърта категория
    КСБ: пета група строежи

ЕКСА АД членува в:

    КРИБ
    БААИК
    АИКБ
    КСБFURNISH.BG
Furnish.bg предлага пълна гама услуги, свързани с обзавеждането и обновявнето на дома, офиса, хотела, вилата.РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД
Реставрация ЕАД е създадено през 1994 г. като наследник на дирекция „Изпълнение” на НИПК.
В системата на „Реставрация” ЕАД работят над 100 строителни работници, част от които високо квалифициран инженерно-технически персонал, с дългогодишен опит по опазване паметниците на културата. Всичко това е създало изключителен авторитет на Дружеството в средите на инвеститорите, финансиращи дейности по опазване паметници на културата в цялата страна, частни организации и др.
Освен обекти-паметници на културата дружеството изпълнява и строително-монтажни работи по изграждане и ремонти на галерии, детски градини, училища, жилища и административни сгради.